Dinó Park
 Árjegyzék
 
Rendezvények
 
nyomozás
Letölthető füzet
Látogatói szabályzat
A Budakeszi Vadaspark látogatási szabályzata
 
Az állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes szabályairól szóló 3/2001. (II. 23.) KöM–FVM–NKÖM–BM együttes rendelet 3. § (2) b) pontja alapján a látogatás rendjét az alábbiak szerint határozom meg:
 • A Budakeszi Vadaspark célja, hogy tevékenységével a természet- és állatvédelmet szolgálja az állatok nagyközönség részére történő bemutatásán keresztül. Az ismeretterjesztést, oktatást és nevelést az ott élő állatok folyamatos és szakszerű bemutatásával és tájékoztatással biztosítja.
 • Állatállományának, valamint saját parkjának bemutatása révén komplex módon kívánja a környezet-, természetvédelem ügyét szolgálni, a természetes környezet iránti felelős gondolkodást kialakítani.
 • A Budakeszi Vadaspark nyilvános intézmény, a nagyközönség számára belépőjegy ellenében látogatható. A belépőjegy összegét, a nyitvatartási időt a jegypénztárnál elhelyezett tájékoztatók tartalmazzák.
 • A belépőjegyet váltó látogatót a belépődíj megfizetése feljogosítja a Budakeszi Vadaspark nyilvános részeinek látogatására.
 • Hivatalos célból történő látogatás, szervezett programokon való részvétel, illetve a Budakeszi Vadaspark vezetője által engedélyezett egyéb esetekben a belépőjegy vásárlásától a Vadaspark eltekint.
 • A Budakeszi Vadaspark látogatása csak a nyitvatartási időben lehetséges. Az évszaknak megfelelő nyitvatartási idő a bejáratnál van feltüntetve. A záróra után a park területét el nem hagyó látogató testi épségéért a Budakeszi Vadaspark nem vállal felelősséget.
 • Baleset, rendkívüli esemény esetén a Budakeszi Vadaspark valamelyik dolgozóját kell értesíteni, aki a Vadaspark illetékes vezetőjét azonnal köteles tájékoztatni.
 • A látogatók elől elzárt területekre belépni szigorúan tilos.
 • A látogatóknak kötelességük a Vadasparkot úgy látogatni, hogy tekintettel legyenek a bemutatott állatok nyugalmára. Az állatokat ijesztgetni, etetni, természetes viselkedésében megzavarni – az emberi jelenléttől mint stressztényezőtől eltekintve – szigorúan tilos! Szigorúan tilos továbbá az állatok ketreceibe benyúlni, táplálékot bedobálni!
 • Az állatokat a látogatók nem etethetik.
 • A látogatók kötelesek a Vadasparkban elhelyezett figyelmeztető, illetve tiltó táblák utasításait betartani.
 • A Vadaspark területére tilos bevinni kutyát, macskát, egyéb hobbiállatot, illetve olyan tárgyat, mely a látogatóközönség vagy az állatok számára veszélyt jelenthet.
 • 14 éven aluli gyerekek a Vadasparkot csak szülői, illetve nagykorú kísérő felügyelete mellett látogathatják.
 • A háztáji állatok bemutatására szolgáló udvarba fertőző betegek nem léphetnek be.
 • A Vadaspark területén tüzet rakni szigorúan tilos. Cigarettacsikket csak a parkban elhelyezett hulladékgyűjtőkbe lehet kidobni. Cigarettacsikket, gyufát kidobni tilos!
 • A Vadaspark látogatásából kizárható az a személy, aki a „látogatási szabályzat” bármely pontját megszegi, illetve figyelmeztetés ellenére sem hajlandó az abban foglaltakat maradéktalanul betartani.
 • A látogató az általa okozott kárért teljes kártérítési kötelezettséggel tartozik. Amennyiben a látogatót a „látogatási szabályzat”-ban foglaltak megszegése miatt kár éri, a Budakeszi Vadaspark a látogató követelési igényét elhárítja.
 • A Budakeszi Vadaspark látogatói észrevételeiket, kifogásaikat a bejáratnál elhelyezett „Vendégkönyv”-ben rögzíthetik.
 • Amennyiben a járványhelyzet indokolja, a látogatást fel kell függeszteni, a személy- és járműforgalmat a hatósági állatorvos előírásai szerint – az általa megjelölt időre és mértékre – korlátozni kell.
 
Budakeszi, 2009. november 25.
 
Vezetőség
 
 
 
Oldal nyomtatása